Aktiviteter under 2018:

Sportlovspimpel vecka 7 är inställd!

Pga. Osäkert isläge.

Årsmöte den 5:e Mars Vanäspuben kl. 18:00.
Göstävling i månadsskifter Juni/Juli.
Tillsyn och fiskekortskontroll i Bottensjön.
Fiskevårdsåtgärder som t.ex. utsättning av risvasar i Bottensjön.
Skötsel, fiskisättning och fiskekortskontroll i Spåndals Bergsjö.
Laxcup Vättern i början av december. Föreningen hjälper till att arrangera tävlingen.