Ny medlemsförmån!

Som medlem i KFFF kan du nu lösa kostnadsfritt fiskekort i vår medlemssjö Spåndals Bergsjö. Mer info finns på fliken Spåndals Bergsjö.

Tävlingar under året 2022!

Lördag 18 juni: Klubbtävling Gädda/Gös Bottensjön. Mer info kommer.

Augusti: Abborreracet. Mer info och datum kommer.

 

Årsmöte!

Vi kallar till årsmöte onsdag 13 april kl 18 på Vanäs pub. Välkomna!

 

Abborreracet 2021

Lördagen den 14 augusti kördes den 10:e upplagan av tävlingen "Abborreracet" på Bottensjön. Nytt för i år var att tävlingen arrangerades i samarbete mellan Team HSF och KFFF. Det blev en blåsig historia, men med betydligt mindre regn än vad prognoserna visade.  
Stort grattis till Team Åberg & Vänstern som lyckades bäst med totalt 105 cm abborre och med den längsta på 41 cm! 
Stort tack till arrangörerna för en jättetrevlig tävling, med lite "kokekörv" och fina priser efter målgång!
 

Tidigare vinnare:

2012: Team MSF

2013: Team HSF

2014: Team De Oslagbara (89 cm)

2015: Team HSFs Damer (91 cm)

2016: Team Carpe Piscem (100cm)

2017: Team Mamo (114cm)

2018: Team Larsson och Larsson (110 cm)

2019: Team MSF (110 cm)

2020: Team Sutarkung (109 cm)

 

 

Projekt Djäknabäcken

Djäknabäcken

TACK till er som hjälpt till med restaureringen, arbetet flöt på mycket bra. 70 ton sten är nu utlagt på leksträckan norr om 49:an och första vandringshindret är justerat med handkraft. Vi började med att elfiska på sträckan i de små och få pölarna som fanns eftersom det var ont om vatten. Det fanns gott om öring i varierande storlekar. Samtidigt började en körsträcka röjas för att kunna få stenen runt leksträckan. Ett ca 90-tal öringar mättes in och släpptes senare längre nedströms där vattentillgången var bättre. Vi började uppströms trumman och la sten längs leksträckan. Björn Eriksson styrde sin maskin galant och lastade av stenen i bäcken som vi med handkraft placerade. Eftersom leksträckan är grävd så skapas med hjälp av stenen varierande vattenflöde och förbättrad omgivning till lek och skydd för fisken. Nu får vi invänta höstens vatten, vi hoppas det blir mycket vatten, för att se leksträckan formas samt se hur första vandringshindret fungerar. Eventuellt får vi skicka in en ny ansökan om större åtgärder behövs där.

Mer information om projektet finns under fliken "Djäknabäcken" samt i Facebook-gruppen "KFFF Djäknabäcken". 

 

 

 

Resultat Gädd- och Göstävling

Söndagen den 20 juni hölls den årliga gädd- och göstävlingen för medlemmar på Bottensjön. Med tävlingsstart kl 15 gav sig 13 tävlingssugna team ut. Då väderprognosen var högst ostadig blev det endast någon timmas fiske innan tävlingen avbröts pga åskoväder. Vandringspriset kunde ej delas ut då ingen gös fångades. Centimetertävlingen för gädda vanns av teamet NoFisher med 223 cm. Andrapriset kneps av teamet Johansson & Johnsson, 183 cm, följt av Team Claras drängar med 116 cm. 

Vinnare Gäddtävling

Team Johansson och Johnsson

 

 

Foto: Daniel von Feilitzen

Foto: Daniel von Feilitzen

Nytt öringprojekt augusti 2021! 

 Vi i KFFF är mycket glada över att ha beviljats bidrag för lokala vattenvårdsprojekt – LOVA, med arbetsstart i augusti/september 2021. Vi har under många årtionden pratat om att ett större arbete skulle behövas gällande att underlätta uppvandring för lekande öring samt förbättra lekplatser i kommunens bäckar som mynnar ut i Vättern. Nu kommer det första projektet, med att restaurera Djäknabäcken, äntligen dra igång!
 
Projektet innebär stenutläggning på en 340 meter lång strömsträcka i Djäknabäcken uppströms väg. Syftet är att skapa mera variationsrika strömförhållanden och kommer att ge fler ståndplatser och skydd vilket bör öka överlevnaden hos öringungar. Projektet innebär även att underlätta vandringen för lekfisk vid första vägtrumman. Projektet kommer att göras tillsammans med en fiskevårdskonsult (Mats Olsson, Haddåns Vatten- & Fiskevård). Djäknabäcken har god ekologisk status men problem finns i bäcken som bör åtgärdas för att underlätta vandring av lekfisk och öka överlevnaden hos öringungar. Projektet innebär också att en mer variationsrik miljö skapas på kraftigt påverkade och likformiga strömsträckor vilket bör gynna den biologiska mångfalden i vattendraget. Åtgärderna kan sägas vara en del av de åtgärder som kommer att krävas för att bäcken ska bibehålla sin ekologiska status även i framtiden.
 
En hel del kroppsarbete kommer att krävas av våra medlemmar samt övriga intresserade! I Facebookgruppen KFFF Djäknabäcken kan intresserade anmäla sig samt få mer information. Vi hoppas att många glädjs åt möjligheten att förbättra för öringen i vårt område och därmed är villiga att hjälpa till i projektet under sensommaren. 

Mer information om projektet finns under fliken "Djäknabäcken".

 

Fiskepremiär 1 maj 2021 i Spåndals Bergsjö!

 Barn och ungdomar ej fyllda 16 år som är medlemmar i KFFF fiskar gratis i Spåndals Bergsjö.

 Fiskekort för Spåndals Bergsjö löses via iFISKE.se.   

 

Länk till iFISKE.se

 

Länk till resultat KFFF:s Klubbmästerskap,
Gädd- och Göstävling 2020

 

2019 och 2020-års Klubbmästare Erik Larsson

 

  

NYHET Medlemsskap!!!

 

 

Medlemsskap i KFFF och fiskekort för Bottensjön löses smidigt via iFISKE.se.   
Länk till iFISKE.se

 

 

 

 

LÄNK TILL LAXCUP VÄTTERN-SIDAN