Planerade riskområden över Vättern vecka 49

2014-11-26

 2014-11-26 

 

 

 

FMV, T&E, Mark
Ronny Ekberg, 072-550 59 68
 

Planerade riskområden över Vättern vecka 449 (uppdaterad 14-11-26).
Varningsfyr visar på övning
Varningsfyren, som finns i närheten av samtliga riskområden, är tänd 30 minuter innan
skjutningen börjar samt under hela övningen. Fyrkaraktären lyser med vitt blixtsken.
Fyrkaraktären kallas det sätt på vilket en fyr lyser och är mörkt på, ett periodiskt sätt för att
underlätta identifiering.
Ytterligare information finns på www.fmv.se/riskomraden

 

 

 

 

 

Ladda ner information om planerade riskområden över Vättern vecka 49 i PDF-format.

KLICKA HÄR!!!