Karlsborgsortens Fiske och Fiskevårdsförening inbjuder till bildföredrag den 15:e mars

Har laxfisket i Vättern en framtid?” 

Alla intresserade är välkomna!

 

2019-02-26

Karlsborgsortens Fiske och Fiskevårdsförening (KFFF) inbjuder till ett djuplodande bildföredrag om insjölaxens historia i Vättern. Föredragshållare är Sportfiskeinformatör Björn Blomqvist som under många år följt och dokumenterat Vätterlaxfiskets vågtoppar och lågvatten. För att laxfisket i Vättern ska vara värt namnet krävs att sättfisken är av god kvalité samt att utsättningsplatserna där smålaxarna sjösätts är de bästa möjliga, vilket i förlängningen borgar för höga återfångster. I nuläget är det tillåtet att som mest sätta ut 20 000 smolt/år (cirka 650 000 kronor) i Vättern. En ansenlig hacka pengar som bara måste komma in år ut och år in likt ett självspelande piano för att hålla liv i maxade utsättningar. En del av ovan nämnda summa härleds från frivilliga bidrag via Insamlingsstiftelsen Mer Lax i Vättern som bildades våren 2003. KFFF, en av bidragsgivarna, har under senaste åren sammantaget pytsat in cirka en kvarts miljon "smoltkronor". Pengar som i huvudsak kommer från startavgifter i Laxcup Vättern Karlsborg, en av Sveriges äldsta trollingtävlingar. Laxsmolt har regelbundet satts ut i Vättern sedan tidigt 1970-tal och återfångsterna var som högst under 1990-talet. Tidernas insjölax, en världsrekordtung 20,4-kilos, fångades i december 1997. Inom initierade laxfiskekretsar har Vättern tills för ett tiotal år sedan rankats som Världens bästa fiskevatten efter stor insjölax. Har laxfisket i Vättern en framtid? Ja, om man tar lärdom fråndåtid, ser framåt samt tar nuets ansvar.

 

Fredag den 15:e Mars kl. 18:00 i Film lokalen där skepparmötet till laxcupen hölls (se bild nedan). Alla som vill är välkomna att komma och lyssna.

Anmälan till Kristofer Johansson 073-823 01 09 eller krillegoffa@hotmail.com senast Tisdag den 12:e Mars. Finns endast ett begränsat antal platser så först till kvarn.

KFFF medlemmar och inbjudna klubbar och sponsorer kommer bjudas på något att äta och dricka efter föredraget.