Planerade riskområden över Vättern under v49

2019-11-29

 

Information finns även på FMV:s hemsida som uppdateras vid behov.
https://fmv.se/sv/Verksamhet/Riskomrade-Vattern/Mandag/