Angående KFFF:s tänkta smoltutsättning i Granvik

2019-06-03

Sportfiskarna har på sin hemsida publicerat information gällande att Sävenfors Fiskodling har hoppat av medverkan gällande smoltutsättningar i Vättern. Sportfiskarna uttalade sig på sin hemsida enligt följande: ”Skälet till det avslutade samarbetet är inte kopplat till Sportfiskarna och länsstyrelsen, utan att förutsättningarna blivit krångliga när externa parter har börjat lägga sig i frågor som smoltkvalitet, laxfisket och utsättningsplatser i Vättern” (https://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/7584).
Vi antar att Sportfiskarna syftar på KFFF:s inblandning i smoltutsättningen. KFFF har ett stort engagemang och intresse för laxfisket i Vättern och är självklart intresserade av smoltens kvalitet och utsättningsplatser då de kan ifrågasättas. Laxfisket har blivit betydligt sämre, speciellt i norra delen av sjön, och som en stor bidragsgivare ville vi vara med och påverka till det bättre med de krav som vi ställde för våra bidrag.
Vi ställer oss frågande till Sportfiskarnas uttalande ovan eftersom KFFF ej haft någon kontakt med Sävenfors Fiskodling, utan endast haft kontakt med Sportfiskarna gällande de krav som vi ställde (se text nedan som publicerades på KFFF:s hemsida 181228). KFFF:s bidrag som skulle använts till smoltutsättningar 2019 har återbetalats till bidragsgivare och inkomster från LaxCup Vättern 2018 hålls kvar på KFFF:s konto tills vidare.
 
Angående KFFF:s bidrag till mer smolt i Vättern (publicerat på KFFF:s hemsida 181228)
Karlsborgsortens Fiske och Fiskevårdsförening (KFFF) har sedan år 2013 varit en stor bidragsgivare till Insamlingsstiftelsen Mer Lax i Vättern (MLiV) och har t.o.m. 2017 sammantaget överlämnat 239 130 kronor till inköp av laxsmolt. Återkopplingen från MLiV och Sportfiskarna har för denna insats i stort sett varit lika med noll! Med start 2019 har vi därför ställt krav till Sportfiskarna (de ansvarar för inköp av sättfisk) på hur våra pengar framgent ska användas om vi fortsättningsvis ska engagera oss i att samla in ytterligare bidrag till sättfisk. Sportfiskarna, som sedan några år tillbaka sköter upphandling och läsning av fisk samt är med vid utsättningarna, har gått med på våra krav att det är mycket viktigt att kvaliteten på smolten som sätts ut i Vättern är av toppkvalité. Det ska vara en glädje och upprymdhet över att fånga en lax. En glädje som i nuläget förtas då dagens laxar inte sällan uppvisar odlingsskador, typ saknar ryggfena.
Grundförutsättningarna ska vara ett helt och fint smolt med inga, eller knappt synbara skador som förmodligen har en mycket större chans för bättre överlevnad än sättfisk med uppenbara odlingsskador. Vi har genom åren sett att smolt från Sävenfors fiskodling växer sig till fina laxar i sjön. Nämnda odling använder sig av strömbildare som ger starka och vältränade smolt, vilket bidrar till god kvalité och hög överlevnad. Vi anser att man ska sätta ut smolt med de bästa förutsättningarna och kräver därför att smolt inhandlas från Sävenfors fiskodling för de bidrag som kommer från KFFF.
Därför gäller fr.o.m. 2019 att smolt (tvåårig klarälvslax) som finansieras av bidrag från KFFF ska köpas av Sävenfors Fiskodling och utsättas i Granvik under våren 2019. Vi vill vara med vid utsättningen och känna oss delaktiga. Ett ”event” där ett intresse och engagemang skapas bland lokala fiskare, företagare, sponsorer, kommun m.fl. Att sprida ut smolten på flera platser tror vi har positiva aspekter. Transportvägarna blir kortare och intresse samt engagemang skapas hos fler runt sjön. Att sprida smolten innebär också att riskerna/möjligheterna sprids i sjön. Exempelvis Granvik ligger i en isättningszon som visat sig vara bra tidigare och ställer frågande; varför utsättningarna inte sprids redan nu 50/50 Granvik/Starbäck?
Andra bidragsgivare som slutit upp bakom dessa krav är i nuläget Granviks Event AB, Närkes trollingklubb, Töreboda trollingklubb, Kirby samt Klangehamns Fisk. Bokslut inväntas innan besked kan lämnas från bidragsgivare gällande totalsumma till inköp av smolt. Klart är att KFFF bidrar med 61 200 kronor från Laxcup Vättern 2018, Granviks Event AB med 12 650 kr, Kirby bidrar med 5 000 kr, Klangehamns Fisk med 3 000 kr, Närkes trollingklubb bidrar med 8 000 kr från Jullaxen 2018 samt 14 700 kr från sin medlemsavgift för 2019 och Töreboda trollingklubb bidrar med 8 500 kr från årsmötets smoltlotteri och försäljning av kläder och klistermärken. I dagsläget totalt 113 050 kr.
 
Mvh/KFFF